PRIVACYVERKLARING – ALGEMENE VERORDENING

DRANKENACADEMY IS EEN HANDELSNAAM VAN FHKN B.V.

GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt

FHKN B.V. kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van producten en/of diensten van FHKN B.V. en omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan FHKN B.V. verstrekt. Door gebruik te maken van deze producten en/of diensten stemt u in met de verwerking hiervan. FHKN B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam

Uw bankgegevens

Uw adresgegevens

Uw telefoonnummer

Uw emailadres

De bedrijfsgegevens van uw huidige werkgever

De adresgegevens van uw opleidingsinstituut

Waarom wij deze gegevens nodig heeft

FHKN B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen over leveringen van producten en/of diensten of als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen om u te informeren over te leveren producten en/of diensten. Daarnaast gebruikt FHKN B.V. uw persoonsgegevens in het kader van het uitkeren van een scholingsbonus waar u voor in aanmerking wenst te komen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

FHKN B.V. bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. FHKN B.V. hanteert wettelijke bewaartermijnen. 

Delen met anderen

FHKN B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, en/of om te zorgdragen voor de levering van de door u bestelde product(en) of dienst(en), of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

FHKN B.V. heeft met enkele partijen een verwerkersovereenkomst:

–        FHKN B.V. gebruikt Visma, Mollie, Ecwid en Antagonist en ING om klantgegevens te registeren waarmee gemaakte afspraken kunnen worden omgezet in offertes, overeenkomsten en facturen. Klik op de links om de betreffende Privacy- en Algemene Voorwaarden op de sites van deze bedrijven te raadplegen.

–        FHKN B.V. gebruikt Mailchimp om gepersonaliseerde e-mails te kunnen versturen. Mailchimp is een Amerikaans bedrijf dat voldoet aan de EU-US Privacy Shield.

–        FHKN B.V. gebruikt Google Analytics om algemene inzichten te verkrijgen uit websitebezoek. Google is een Amerikaans bedrijf dat voldoet aan de EU-US Privacy Shield.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te

verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar

info@fhkn.nl. FHKN B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen tien werkdagen, op uw 

verzoek reageren.

Google Analytics

FHKN B.V. maakt gebruik van Google Universal Analytics om te analyseren hoe onze

Website(s) wordt gebruikt en hoe effectief onze marketingcampagnes op Google

Adwords zijn. Via Google Universal Analytics verzamelt FHKN B.V. bijvoorbeeld

gegevens over het aantal gebruikers dat de website bezoekt en vanuit welke pagina

ze zijn doorgestuurd naar onze website. De gegevens die wij hierbij verzamelen

bevatten geen persoonsgegevens en zijn op geen enkele wijze te herleiden naar

individuele gebruikers.

Voor het verzamelen van gegevens in Google Universal Analytics plaatsen we

javascript tracking code op onze website die informatie naar Google verstuurt naar

servers van Google o.a. in de Verenigde Staten. Lees het Privacybeleid van Google

voor meer informatie. Als u niet opgenomen wenst te worden in onze Google

Analytics statistieken kunt u gebruik maken van de Google Analytics Opt-out

Browser Add-on.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als FHKN B.V. bovengenoemde

Niet naleeft.

Beveiliging

FHKN B.V. neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van FHKN B.V. maken gebruik van betrouwbare SSL Certificaten om te garanderen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met info@fhkn.nl

Wijzigingen in dit Privacyverklaring

Indien FHKN B.V. mocht besluiten haar Privacyverklaring te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze Privacyverklaring. Wij raden u daarom aan regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

FHKN B.V. heeft als functionaris gegevensbescherming een medewerker aangewezen. Zij is te bereiken via info@fhkn.nl