WIJN

Ik weet wat van wijn
SDEN-Niveau 1

De gezamenlijke wijnsector, werkgevers en werknemers, heeft voor een eenvoudige cursusvorm gekozen om beginnende wijnliefhebbers en startende medewerkers in de slijterij, wijnhandel of supermarkt via een vlotte en moderne leer- en examenmethode wegwijs te maken. Ook voor de parttime of startende horecamedewerkers is “Ik weet wat van wijn” een must!

Ik weet meer van wijn
SDEN-Niveau 2

Het boek ‘Ik weet meer van wijn’ bevat de theoriestof voor het examen Wijnoorkonde (SDEN-Niveau 2) en is geschikt voor wijnliefhebbers, wijnhandelaren of horecamedewerkers met een basiskennis van wijn. De lesstof is uitgebreid, strakker, vernieuwend en beter op te pakken voor de cursist en docent. Dit boek is ook als E-book in een Engelse versie verkrijgbaar.

Ik weet veel van wijn
SDEN-Niveau 3

Inmiddels is ook het vervolg cursusboek in deze reeks voor de wijnopleidingen verschenen en volop verkrijgbaar. Dit representatieve boek draagt de logische titel ‘Ik weet veel van wijn’ en bereid je voor op het examen ‘Wijnbrevet’ op SDEN-Niveau 3. Het is dus bedoeld voor de gevorderde wijnkenners. Het diploma op SDEN-Niveau 3 is noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan de vinologenopleiding.